Casa a Roses

Model Cadete 45º Blanc nata de dica amb Hi-macs blanc, electrodomèstics Miele amb placa inducció total i extracció integrada.